PVTrans vào Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019

Ngày 25/9/2019, Vietnam Report phối hợp báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng năm 2019 (Profit500) về Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, trong đó Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được xếp hạng thứ 90/500 doanh nghiệp và xếp hạng 1 trong nhóm vận tải đường thủy, khẳng định vị thế là doanh nghiệp vận tải số 1 không chỉ tại Việt Nam mà còn là doanh nghiệp vận tải hàng lỏng có uy tín trong khu vực.

Trong khuôn khổ công bố Bảng xếp hạng Profit500, Vietnam Report đã tiến hành nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhằm tìm hiểu thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp, những biến động ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian qua cùng những dự báo cho giai đoạn tới.

Cùng với tin vui này, hoạt động SXKD trong 9 tháng đầu năm 2019 của PVTrans cũng đạt kết quả cao, cụ thể: doanh thu đạt 5.930,5 tỷ đồng, tương đương 149% kế hoạch 9 tháng và 108% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 700,1 tỷ đồng, tương đương 194% kế hoạch 9 tháng và 140% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 267,7 tỷ đồng, tương đương 161% kế hoạch kế hoạch 9 tháng và 117% kế hoạch năm.

Nhờ những kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cao trong những năm qua, Tổng Công ty PVTrans đã liên tiếp vinh dự được vào vào Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do tổ chức Vietnam Report xếp hạng. Sự ghi nhận của các tổ chức trong việc đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp là những tin vui có giá trị tinh thần to lớn cho những phấn đấu và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV PVTrans trong suốt thời gian vừa qua.
 

Ngoài Tổng Công ty PVTrans, năm nay có 03 đơn vị thành viên của Tổng Công ty cũng vinh dự vào danh sách TOP500, cụ thể: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - xếp thứ hạng 285/500; Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế xếp thứ hạng 359/500 và Công ty CP Vận tải Nhật Việt xếp thứ hạng 391/500. Trong đó, Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế và Công ty CP Vận tải Nhật Việt là 02 đơn vị vào Top 3 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải thuỷ tốt nhất năm 2019. Kết quả này thể hiện hướng đi đúng đắn trong việc phát triển Công ty mẹ và các công ty thành viên của PVTrans.

Lễ tôn vinh và công bố danh sách chính thức Bảng xếp hạng Profit500 năm 2019 được tổ chức vào ngày 06/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết về Bảng xếp hạng được đăng tải trên website: http://profit500.vn/

                                                                                                                                                                                                Diệu Hạnh