PVTrans vận chuyển thành công chuyến LPG đầu tiên cho Nhà Máy GPP Cà Mau

Thực hiện hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ vận chuyển LPG bằng tàu giữa Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam & - CTCP - Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí & (PV Gas Trading) và Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), vào những ngày cuối tháng 10/2017, lô hàng LPG này do Tổng công ty PVTrans vận chuyển cho Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí & (PV Gas Trading) đã cập cảng PV Gas South Trà Nóc - Cần Thơ và tiến hành dỡ hàng an toàn.

Đây là chuyến hàng thương mại đầu tiên giữa Công ty PV Gas Trading và Tổng công ty PV Trans, lô hàng LPG được vận chuyển từ cảng Điện lực dầu khí Cà Mau (thuộc Nhà máy Xử lý khí Cà Mau – GPP CM) đến cảng PV Gas South Trà Nóc – Cần Thơ, với khối lượng yêu cầu vận chuyển là 550 tấn.

 

 

PVTrans sẽ tiếp tục vận chuyển các lô LPG tiếp theo cho Công ty PV Gas Trading theo hợp đồng nguyên tắc đã ký.

 

Thúc Hiếu