PVTrans vận chuyển 8.000 m³ dầu DO “Diesel made in Viet Nam” đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Vào lúc 17:10 ngày 8/7/2009, tàu PVT Dragon có trọng tải 8.710,19 DWT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã cập cảng xuất của NMLD Dung Quất để tiếp nhận khoảng 8.000 m³ dầu DO đầu tiên và đến 08:00 ngày 9/7/2009 tàu đã bốc xong hàng. Theo kế hoạch tàu sẽ hành trình đến cảng Đình Vũ - Hải Phòng để trả hàng vào chiều 10/7/2009.

Tàu PVT Dragon của PVTrans là tàu được đóng năm 1996 tại Nhật Bản, có kết cấu thân vỏ hiện đại hai thân hai đáy (double hull) được PVTrans đầu tư vào 7/2008 và nay là một thành viên trong đội tàu sản phẩm của PVTrans tham gia giải phóng sản phẩm cho NMLD Dung Quất.

Tàu PVT-Dragon

Hữu Thanh