PVTrans vận chuyển 5.500 m3 xăng A92 “Made in Vietnam” đầu tiên cho NMLD Dung Quất

Vào lúc 22:00 ngày 11/07/2009 tại Cảng xuất Sản phẩm của NMLD Dung Quất, tàu Đại Giang có tải trọng 4.900 DWT do Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) cung cấp đã tiếp nhận khoảng 5.500 m3 xăng A92 "Made in Vietnam" đầu tiên do NMLD Dung Quất sản xuất để vận chuyển đến cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Dự kiến tàu sẽ đến cảng Đình Vũ dỡ hàng vào chiều 15/7/2009.

Theo kế hoạch dự kiến trong tháng 7 này, Tổng Công ty PVTrans sẽ tiếp tục vận chuyển toàn bộ khối lượng sản phẩm đầu ra của NMLD Dung Quất bao gồm Xăng, dầu Diesel, khí hóa lỏng LPG, khối lượng ước tính tháng 7 khoảng 130.000 m3 xăng và các loại sản phẩm khác.

Hữu Thanh - BKDPTTT