PVTrans và PVOil ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 8/8/2008, trong lễ ra mắt Tổng công ty Dầu (PVOil) tại khách sạn Sheraton, PVTrans và PVOil đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận này, PVTrans và PVOil thống nhất nguyên tắc hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty và sẽ coi nhau là đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng như trong mọi lĩnh vực hoạt động khác của hai bên. Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ của bên kia và tạo điều kiện cho bên kia tham gia các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của mình mà bên kia có khả năng cung cấp.

Trước mắt, hai bên sẽ tập trung hợp tác để cùng triển khai các lĩnh vực chính mà mỗi bên đang thực hiện. Cụ thể, PVOil sẽ tham gia với tư cách đối tác chiến lược của PVTrans trong việc đầu tư đội tàu. Ngược lại, PVTrans sẽ là đối tác chiến lược của PVOil trong hoạt động vận tải các nguồn hàng liên quan đến dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tại thị trường Việt nam và quốc tế mà PVOil đang và sẽ thực hiện.