PVTrans được nhận chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 của tổ chức UKAS (Anh)

Là một Tổng Công ty có uy tín và thương hiệu trên thị trường vận tải biển trong và ngoài nước, với hàng trăm CBCNV có kinh nghiệm và trình độ cùng đội ngũ thuyền viên chất lượng cao, PVTrans đã và đang phát huy được bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác và vận hành phương tiện vận tải biển, yếu tố đảm bảo cho Tổng Công ty vững bước trên con đường phát triển và hội nhập với thị trường trong nước cũng như Quốc tế.

Mục tiêu liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và yếu tố an toàn luôn là vấn đề mà PVTrans quan tâm hàng đầu. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên PVTrans đã hoàn tất việc thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Vào đầu tháng 12/2008, tổ chức Det Norske Veritas (DNV) đã kiểm tra chính thức và đồng ý cấp giấy chấp thuận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho Tổng Công ty PVTrans.

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV PVTrans cam kết tiếp tục duy trì và phát triển HTQLAT theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code) và HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thông qua việc thường xuyên xem xét hệ thống và phát huy trách nhiệm của người lãnh đạo, tăng cường năng lực quản lý, bổ sung nguồn lực, tạo ra các sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao, góp phần nâng cao uy tín cho thương hiệu PVTrans trên thị trường nội địa và Quốc tế.

Đức Thịnh