PVTrans được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 15/8/2018, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 201/LĐTBXH-GP, có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày ký.

 

Đây không chỉ là cơ sở pháp lý để PVTrans triển hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động tạm thời, cung ứng và quản lý lao động mà còn hỗ trợ các đơn vị, chi nhánh Tổng Công ty trong việc phát triển thêm dịch vụ bên cạnh những hoạt động cốt lõi hiện tại, đặc biệt đối với 02 chi nhánh của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí là:  Công ty  Dịch vụ Hàng hải Dầu Khí ( PVTrans OFS) và  Công ty Dịch vụ Quản lý Tàu (PSM).

 

Thông tin chi tiết:


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí
- Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí
- Tên tiếng Anh: Petrovietnam Transportation Corporation
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302743192, cấp ngày: 07/05/2007; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – Tòa nhà PVFCCo ( Tòa nhà Đạm Phú Mỹ) - 43 Mạc Đĩnh Chi- Phường Đa Kao – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 39111 301 ; Fax: 028. 39111 300
Được hoạt động cho thuê lại lao động.


Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động.


Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký (15/08/2018) và có thời hạn 36 tháng.