PVTrans tổng kết họat động SXKD năm 2009 và phương hướng họat động năm 2010

Sáng ngày 07/01/2009, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans Corp.) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất - kinh doanh năm 2009, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010 và Hội nghị người lao động.

Hội nghị đã diễn ra long trọng với sự hiện diện của Ông Đinh La Thăng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ông Phùng Đình Thực -Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Ông Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; Ông Hà Duy Dĩnh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Sự - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Ông Vũ Khánh Trường - Ủy viên HĐQT; Ông Vũ Quang Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo các Ban của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng toàn thể Ban lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các Ban, các đơn vị thành viên, đại diện CBCNV và thuyền viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Tại Hội nghị, Ông Tạ Đức Tiến - Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2009 và triển khai nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2010. Theo đó đã nêu rõ: năm 2009 đánh dấu một năm đầy biến động, tình hình kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu lan rộng và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động vận tải nói chung và Tổng công ty PVTrans không nằm ngoài sự tác động đó. Nhiều chủ tàu trong nước và quốc tế bị lỗ hoặc thậm chí phá sản do tình hình thị trường hết sức bất lợi. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng những nỗ lực và định hướng đúng đắn của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV PVTrans đã tập trung về mọi mặt, đồng tâm hiệp lực vượt qua thử thách và đã hoàn thành vượt mức doanh thu với Tổng doanh thu là 2.021 tỷ đồng - đạt 126% kế hoạch sản xuất - kinh doanh và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 34,52 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Liên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã báo cáo tổng kết công tác Đảng trong năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Đảng bộ Tổng công ty. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2009 trên các lĩnh vực: lãnh đạo - chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, giáo dục chính trị - tư tưởng, lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Đảng bộ Tổng công ty là: tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng cường công tác đầu tư, tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần của CBCNV, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác, xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tình hình họat động của Công đòan Tổng công ty năm 2009, kết quả tổ chức Hội nghị người lao động từ các cấp và tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sau khi nghe các báo cáo của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, ông Phùng Đình Thực - Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đã thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của PV Trans trong sự phát triển chung của Tập đoàn. Đồng thời, ông cũng đã chỉ đạo PV Trans trong thời gian tới cần tập trung phát triển đội tàu và các dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí để thực hiện thành công mục tiêu trở thành Tổng công ty vận tải dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới. Lãnh đạo Tập đoàn cũng cam kết hỗ trợ tối đa cho PV Trans về tài chính, thị trường và nguồn lực để PV Trans thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Ông Hà Duy Dĩnh - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã biểu dương những mặt đạt được của tập thể lao động PVTrans trong năm vừa qua, đánh giá cao công tác công đoàn của PVTrans đã thể hiện vai trò luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, kề vai sát cánh với Tổng công ty để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đem lại lợi ích chung cho Tổng công ty và người lao động.

Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được, cùng nhau chung sức xây dựng PVTrans thành một thương hiệu mạnh trên thị trường vận tải khu vực cũng như thế giới. Sau đó, lãnh đạo các đơn vị thành viên và lãnh đạo các Ban Tổng công ty đã cùng nhau ký bản giao ước thi đua năm 2010 để thể hiện quyết tâm của mình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo TCT cùng đại diện các Ban và đơn vị thành viên PVTrans

Đoàn chủ tịch

Ông Tạ Đức Tiến TGĐ TCT báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh Chủ tịch Công đoàn TCT báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động từ các cấp và tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ông Phùng Đình Thực - Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Hà Duy Dĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thúc Hiếu - KHĐT