PVTrans tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Ngày 17/4/2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) được tổ chức tại Lotte Legend Hotel Saigon 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

(Ông Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

 

Tham dự Đại hội về phía cổ đông có 112 cổ đông, đại diện cho 75,14% cổ phần của PVTrans; Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công ty mẹ của PV Trans) có Ông Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng Thành viên cùng đại diện lãnh đạo các Ban Tập đoàn; Về phía lãnh đạo PV Trans có Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Phạm Việt Anh - Tổng Giám đốc, cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thành viên của PV Trans; Ngoài ra còn có khách mời là Đại diện của các Quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán và các cơ quan báo đài cũng đến tham dự Đại hội.

 

(Ông Phạm Việt Anh – Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc TCT Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)
 

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc PV Trans đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của PV Trans trong năm 2014, đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập PV Trans, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và là năm thứ hai liên tiếp PV Trans chia cổ tức với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ. Ông Phạm Việt Anh cũng đã trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung Quất; phát triển dịch vụ vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện trong nước; tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước, cho thuê tàu trên thị trường quốc tế…
Thay mặt Hội đồng Quản trị PV Trans, Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT PV Trans cũng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị PV Trans trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động trong năm 2015.
Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung tại Đại hội, các cổ đông PV Trans đã phê duyệt nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”; Phê chuẩn việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...

 

(Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

 

Phát biểu chỉ đạo Ông Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã chúc mừng và đánh giá cao kết quả mà PV Trans đã được trong hoạt động SXKD năm 2014 với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể ban lãnh đạo và tất cả cán bộ công nhân viên; bên cạnh đó, Tập đoàn cũng yêu cầu PV Trans tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo tối đa các lợi ích cho cổ đông, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trong ngành Dầu khí, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, thực hiện hiệu quả việc khai thác tàu tại thị trường quốc tế; nâng cao công tác quản trị hiện đại và tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp… Ông Đinh Văn Sơn khẳng định với vai trò là cổ đông lớn của PV Trans, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng công ty.
 

 

Diệu Hạnh.