PVTrans tiếp tục có mặt trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019

Vừa qua, ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500-Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chính thức được công bố. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn lực, tiếp cận cơ hội kinh doanh mới bằng cách gia tăng lòng tin của các đối tác, các nhà đầu tư. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. 

Nhờ những kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cao trong những năm qua, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiếp tục xếp hạng Top doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2019 và nằm trong Top 10  đơn vị vận tải đường biển, khẳng định vị thế là doanh nghiệp vận tải hàng lỏng có uy tín trong khu vực. 

Ngoài Tổng Công ty PVTrans, năm nay có 02 đơn vị thành viên của Tổng Công ty cũng được bình chọn vào danh sách Top500 và Top 10  đơn vị vận tải đường biển, cụ thể: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế.


  
Thúc Hiếu