PVTrans thành lập Công ty cổ phần vận tải khí

Ngày 5/12/2007, Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) đã chủ trì cùng với Tổng Công ty Khí Việt nam (PVGas), Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) ... tổ chức họp cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế (tên giao dịch là PV Gas Shipping Co.).

LPG Tanker

Công ty có vốn điều lệ là 300 tỷ, trong đó cổ phần của các cổ đông sáng lập là 82% bao gồm PVTrans 35%, PTSC 32%, PVGas 15%. Dự kiến công ty sẽ hoàn tất đăng ký kinh doanh trong tháng 12/2008 và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2008 với việc quản lý và khai thác 3 tàu vận tải khí hóa lỏng LPG (Hồng Hà Gas, Cửu Long Gas và Viet Gas) được chuyển từ PTSC/PVGas sang.

Dự kiến trong năm 2008 – 2009, công ty sẽ tiếp tục đầu từ thêm khoảng 3-4 chiếc tàu LPG nữa để vận chuyển khí hóa lỏng cho Nhà máy Dinh Cố và đón đầu vận chuyển LPG cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng như từng bước tham gia thị trường vận tải khí trong nước và khu vực.

Trong chiến lược phát triển, bên cạnh việc vận chuyển LPG, trong thời gian tới Công ty CP Vận tải sản phẩm khí sẽ tham gia vận chuyển các sản phẩm khí như LNG, CNG …