PVTrans tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí lần VI năm 2019

Tiếp nối thành công của các Hội thi tay nghề Dầu khí đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức những năm qua. Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp tục tổ chức Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rèn luyện, phát triển tay nghề trong lao động sản xuất và để tôn vinh người lao động giỏi, có tay nghề cao trong toàn ngành dầu khí, hưởng ứng phong trào trên, Tổng công ty PVTrans đã đăng ký đoàn cán bộ tham gia nghề dự thi là “vận hành khai thác dầu khí” và “điện tử công nghiệp”.

Sáng ngày 20/11/2019, Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI đã chính thức khai mạc. 

Hội thi tay nghề Dầu khí hàng năm đã thể hiện vai trò là nơi để người lao động Dầu khí trong PVN nói chung và người lao động PVTrans nói riêng liên tục trau dồi kiến thức kỹ thuật trong công việc hàng ngày và việc hoàn thiện tay nghề sẽ trực tiếp tăng năng suất lao động, làm lợi cho ngành, cho Tổng công ty, đồng thời nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động.


Thúc Hiếu