PVTrans Oil tổ chức hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao kiến thức cho CBCNV, Thuyền viên

Trong những năm qua, PVTrans Oil luôn chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng năng lực nhân sự nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cho sự phát triển bền vững của công ty. Trong đó, năm 2019 mảng công tác đào tạo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng nhân sự được Giám đốc Công ty chọn làm trọng tâm.

Để triển chương trình này, trong thời gian từ ngày 12/9/2019 đến ngày 02/10/2019 vừa qua, Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp đứng lớp các khóa đào tạo nội bộ cho CBCNV khối văn phòng với nội dung chia sẻ văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng soạn thảo văn bản; xử lý các sự cố kỹ thuật, kỹ năng kiểm tra tàu, kỹ năng chuẩn bị và giám sát khi tàu lên dock; công tác khai thác, cho thuê tàu, những lưu ý trong công tác vận chuyển hàng Palm Oil, DPP,….   


 

Ngoài ra, để đảm bảo việc khai thác và quản lý tàu biển đáp ứng những quy định ngày một khắt khe và nghiêm ngặt về việc đảm bảo an toàn hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường để đảm bảo đáp ứng được việc kiểm tra của Chính quyền các cảng (PSC) tàu hoạt động. Nỗ lực nâng cao chất lượng thuyền viên, khả năng quản lý của cán bộ trên bờ và việc thực hiện các biện pháp ứng phó thích hợp cũng được Giám đốc công ty quan tâm và mời đơn vị Đăng kiểm Mỹ (American Bureau of Shipping - ABS) bổ túc kiến thức PSC cho CBCNV, thuyền viên công ty. Điều này không những sẽ góp phần giảm thiểu được lỗi khi bị PSC kiểm tra, đặc biệt là lỗi bị lưu giữ tàu, mà còn giúp cho việc khai thác tàu hiệu quả hơn đồng thời nâng cao uy tín của PVTrans Oil trên thị trường vận tải biển khu vực và quốc tế.


PVTrans Oil