PVTrans Oil tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chiều ngày 04/04/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã tổ chức thành công “Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019” (mã chứng khoán PDV) tại Khách sạn Majestic số 1 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 15.302.046 số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 74,28% số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc thống nhất thông qua các nội dung với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. Năm 2018, PVTrans Oil đã hoàn tất đầu tư 01 tàu dầu hóa chất trẻ, hiện đại. Cùng với đó PVTrans Oil đã thực hiện được việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng. 
 

Năm 2019, PVTrans Oil đặt ra một số mục tiêu chính như: tăng vốn điều lệ từ 266 tỷ đồng lên 476 tỷ đồng để đầu tư thêm 3 tàu dầu hóa chất từ 13.000 DWT – 20.000 DWT,… với kế hoạch doanh thu đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 7 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã được lắng nghe các ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào các nội dung các bản Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với Công ty trong thời gian tới.

Trong phần thảo luận tại Đại hội, HĐQT và Giám đốc PVTrans Oil cũng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông liên quan đến kết quả SXKD năm 2018 và chiến lược kinh doanh năm 2019 của Công ty, kế hoạch mở rộng và tăng tốc đầu tư, kế hoạch chia cổ tức và chiến lược thu hút cổ đông, nhà đầu tư,…Đoàn Chủ tọa (từ trái sang: Ông Nguyễn Hoài Phương - Thành viên HĐQT, Ông Hoàng Đức Chính - Chủ tịch HĐQT, Ông Hồ Sĩ Thuận - Thành viên HĐQT/Giám đốc công ty)Ông Hồ Sĩ Thuận – Giám đốc công ty báo cáo tại Đại hội


Năm 2019 có thể nói là năm bản lề trong kế hoạch Chiến lược phát triển của PVTrans Oil, tập thể cán bộ công nhân viên, thuyền viên cùng đồng tâm hiệp lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc để vững vàng phát triển trong bối cảnh thị trường vận tải dầu khí được dự báo còn tiếp tục khó khăn.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, ĐHĐCĐ năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh năm 2019 nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, PVTrans Oil luôn kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước chuyển biến đột phá mới trong chiến lược SXKD, duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan và toàn diện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.PVTrans Oil