PVTrans OFS ký gia hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO Song Doc Pride MV19

Ngày 22/6/2018, Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTrans OFS đã ký gia hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O & amp;M) tàu FPSO Song Doc Pride MV19 (MV19) với Công ty Dịch vụ Ngoài khơi Phía Nam (SPO), theo đó thời gian gia hạn là 02 năm (24/6/2018 - 24/6/2020)

Tàu MV19 do Công ty Modec quản lý vận hành tiếp nhận dòng dầu đầu tiên của Mỏ Sông Đốc vào ngày 24/11/2008 dưới sự điều hành của Công ty Điều hành chung Truong Son (TSJOC). Đến ngày 24/11/2015 Mỏ Sông Đốc được chuyển giao lại cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) điều hành trực tiếp sau khi TSJOC rút khỏi dự án và bàn giao lại Mỏ cho Chính phủ Việt nam. Ngày 24/6/2017, Công ty Modec bàn giao quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tàu MV19 cho Công ty SPO. Song song đó, toàn bộ người lao động và dịch vụ O&M đã được tiếp nhận bởi PVTrans OFS là đơn vị được SPO lựa chọn để đảm nhận việc vận hành và bảo dưỡng tàu MV19. 


Xuyên suốt 1 năm vận hành vừa qua, trong điều kiện thu hẹp chi phí sản xuất, phương tiện vận chuyển hạn chế (đổi ca hoàn toàn bằng tàu) và đời dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát nhưng PVTrans OFS đã phối hợp chặt chẽ với khách hàng SPO và Nhà Điều hành PVEP POC vận hành thông suốt, hiệu quả và an toàn tuyệt đối tàu FPSO MV19. Nhờ đó giúp khai thác tận thu hơn 633.000 thùng dầu ngọt có giá trị thương phẩm cao, thu về cho Nhà nước trên dưới 40 triệu USD doanh thu dầu thô.

 

Người lao động dầu khí chào cờ trên tàu FPSO MV19 trong các dịp Lễ của đất nước.

 

Việc tiếp tục khai thác Mỏ Sông đốc đã giúp duy trì việc làm cho hàng trăm người lao động dầu khí là những nhân sự đã gắn bó với Mỏ Sông đốc trong nhiều năm qua. Hầu hết anh em có năng lực chuyên môn tốt, bề dày kinh nghiệm, tính kỷ luật và nhận thức an toàn cao nhưng trên hết là ý chí và sự kiên định bám trụ dự án, góp phần quan trọng trong việc tận dụng tối đa nguồn tài nguyên quý giá của đất nước cũng như khẳng định chủ quyền biển đảo.

 

Tiếp theo việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chuẩn bị vận hành (pre-operations) giàn xử lý trung tâm (CPP) Sao Vàng và giàn đầu giếng (WHP) Đại Nguyệt thuộc Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt với Công ty Idemitsu Kosan vào đầu tháng 5/2018 thì việc được tiếp tục gia hạn hợp đồng dịch vụ O&M tàu FPSO Song Doc Pride MV19 được xem là thành công của PVTrans trong bối cảnh dịch vụ hạn chế hiện nay, đồng thời một lần nữa tái khẳng định thương hiệu PVTrans OFS trong mảng dịch vụ vận hành bảo dưỡng các công trình dầu khí ngoài khơi.

 

PVTrans OFS