PVTrans OFS cung cấp dịch vụ O&M tàu FPSO Sông Đốc Pride MV19

Ngày 24/6/2017, tại thành phố Vũng Tàu đại diện các bên gồm Chủ tàu hiện tại - Công ty Sông Đốc MV 19 B.V (thay mặt Công ty MODEC), Chủ tàu mới - Công ty TNHH Dịch vụ Ngoài khơi Phía Nam (SPO) và đơn vị cung cấp dịch vụ O & amp;M - Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS - Chi nhánh của PV Trans) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O & amp;M) và tiến hành lễ bàn giao tàu FPSO Sông Đốc Pride MV 19.

Theo đó, PVTrans OFS chính thức bắt đầu cung cấp dịch vụ O&M tàu FPSO Song Doc Pride MV19, tiếp tục thời gian khai thác tại mỏ Sông Đốc.

 

Các Bên ký hợp đồng chuyển giao Tàu FPSO SôngĐốc Pride MV 19. Ả​nh: PVTrans

 

Trước đó, vào ngày 22/6/2017 tại Hà Nội cũng đã diễn ra Lễ Ký kết hợp đồng thuê tàu FPSO giữa SPO và PVEP sau quá trình đàm phán kéo dài từ tháng 3/2016 giữa các bên liên quan gồm PVEP, Song Doc MV19 B.V, SPO/PVTrans OFS.

 

PVEP POC, MODEC, SPO ký hợp đồng thuê tàu FPSO cho Mỏ Sông Đốc dưới sự chứng kiến của đại diện Chính phủ. Ả​nh: PVTrans

 

Tàu FPSO Song Doc Pride MV19 trước đây thuộc sở hữu của Công ty Sông Đốc MV19 (Công ty con của Modec) được Công ty Điều hành chung Trường Sơn JOC đưa vào khai thác tại mỏ Sông Đốc và cho dòng dầu đầu tiên vào ngày 24/11/2008. Từ ngày 24/11/2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho PVEP tiếp nhận và vận hành Mỏ Sông Đốc cho đến nay.

 

MODEC, SPO và PVTrans OFS trao biểu trưng chuyển giao Tàu FPSO Song Doc Pride MV 19. Ả​nh: PVTrans

 

PVTrans OFS hiện đang vận hành an toàn tuyệt đối cho Tàu FPSO Lewek Emas (Lô 12W) tại mỏ Chim Sáo và Tàu FSO PVN DaiHung Queen (Lô 05-1a) tại mỏ Đại Hùng. Với việc vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả các FSO/FPSO, PV Trans đã khẳng định thương hiệu trên lĩnh vực FSO/FPSO trong và ngoài nước. Việc giành được hợp đồng O&M tàu FPSO Song Doc MV19, một lần nữa chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng đối với năng lực của PVTrans.

 

Diệu Hạnh