PVTrans đoạt “Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động năm 2008” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 6/3/2009, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng "Giải thưởng Doanh nghiệp Tiêu biểu An toàn Lao động năm 2008" theo quyết định số 271/QD-LĐTBXH. Đây là giải thưởng hàng năm cấp quốc gia khen thưởng cho Doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.

Chính sách an toàn chất lượng của PVTrans được xây dựng và triển khai đạt hiệu quả cao

Giải thưởng này khẳng định chính sách an toàn chất lượng của PVTrans (không có thương tật cho con người, không thiệt hại về tài sản và không nguy hại đến môi trường) đã được xây dựng và triển khai đạt hiệu quả cao. Điều này góp phần nâng cao uy tín đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình về lĩnh vực hàng hải, dầu khí — lĩnh vực đòi hỏi những yêu cầu về chính sách an toàn chất lượng hết sức ngặt nghèo.

Giải thưởng sẽ được trao trong Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 11 tại thành phố Đà Lạt và sẽ được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VTV1 (07h30 ngày15/03/2009).

Hữu Thanh