PVTrans nhận tàu Kamari

Ngày 20/05/2009 vừa qua tại Nhà máy đóng tàu ASL Batam Shipyard (Indonesia), Tổng Công ty PVTrans đã chính thức nhận bàn giao tàu dầu thô Kamari (cỡ tàu Suezmax) từ chủ tàu Hy Lạp để đưa vào nhà máy hoán cải thành kho nổi chứa và xuất dầu thô FSO (Floating Storage Offloading Unit) phục vụ cho mỏ Đại Hùng (vào đầu tháng 9/2009) hiện đang do Công ty Dầu khí Đại Hùng, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) trực thuộc Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quản lý.

Hiện tại đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty PVTrans đã có mặt tại nhà máy ASL để trực tiếp thực hiện việc giám sát kỹ thuật trong suốt quá trình hoán cải tàu nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Thời gian hoán cải dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 03 tháng.

Hữu Thanh