PVTrans nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2011

Ngày 06/03/2012, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ký Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2011 cho Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011.

 

Có thể nói năm 2011 là một năm nhiều khó khăn với PV Trans nói riêng và lĩnh vực vận tải biển nói chung, có nhiều phát sinh so với cơ sở lập kế hoạch ban đầu nhưng PV Trans đã không điều chỉnh kế hoạch và nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao cả của Công ty mẹ và hợp nhất, các đơn vị thành viên cũng đều có lãi. So với nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn, kết quả của PV Trans còn rất khiêm tốn, tuy nhiên trong bối cảnh các công ty vận tải nước ngoài và cả trong nước như Vinalines, Vosco... đang thua lỗ lớn, thì thành tích của PV Trans là đáng khích lệ.

 

Những kết quả đạt được trên đây trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ một cách sát sao hiệu quả, kịp thời của Công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; nhờ sự hợp tác hỗ trợ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn như Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, VSP, các Tổng Công ty PV Oil, PVEP, PV Gas...; nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV PV Trans đã đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo để đưa ra các giải pháp vượt qua các khó khăn chung.

 

Thúc Hiếu