PVTrans nhận chứng chỉ Quản lý Chất lượng ISO phiên bản 2008 của tổ chức UKAS (Anh)

Tiếp tục mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tạo ra các sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao, góp phần nâng cao uy tín cho thương hiệu PVTrans trên thị trường nội địa và Quốc tế, PVTrans đã liên tục cập nhật và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngày 16/03/2010, tổ chức Det Norske Veritas (DNV) đã cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO phiên bản mới 9001:2008 cho Tổng Công ty PVTrans (phiên bản cũ là ISO 9001:2000).

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV PVTrans cam kết tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code) và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thông qua việc thường xuyên xem xét hệ thống, đảm bảo đủ nguồn lực để giám sát và phát triển hệ thống.

Thúc Hiếu - KHĐT