PVTrans – Một năm thành công

Tổng Công ty Vận tải Dầu khí - PVTrans là doanh nghiệp vận tải dầu khí hiện quản lý, vận hành đội tàu vận tải lớn nhất Việt Nam hiện nay. PVTrans không chỉ tập trung hoạt động vận chuyển dầu khí mà còn tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ kho nổi, vận tải hàng hóa. Cùng với năng lực vật tải liên tục tăng và tình hình tài chính ổn định, hoạt động kinh doanh được cải thiện và phát triển mạnh mẽ, hiệu quả tăng lên r & otilde; rệt.

Năm 2017, bên cạnh một số khó khăn như năng lực vận tải hàng lỏng trên thế giới dư thừa gây sức ép giảm giá cước, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất ngừng hoạt động để bảo dưỡng làm giảm nhu cầu vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu…nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans vẫn tiếp tục ổn định phát triển và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh những khách hàng và hợp đồng truyền thống, PVTrans đã trúng thầu thêm một số hợp đồng vận chuyển khác như Hợp đồng vận chuyển LPG phục vụ nhà máy GPP Cà Mau; Hợp đồng O&M thời hạn 5 năm phục vụ khai thác tàu FPSO Lewek Emas và Lô 12W ngoài khơi Việt Nam; Hợp đồng vận chuyển khoảng 1,2 triệu tấn than nhập khẩu cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017, Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 6.287 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch năm với cơ cấu chính gồm Dịch vụ vận tải; Dịch vụ cho thuê và quản lý kho nổi FSO/FPSO; Dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ đại lý hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ khác. Lợi nhuận trước thuế đạt 622 tỷ đồng, tương đương 156% kế hoạch năm.

 

Riêng Công ty mẹ PV Trans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao trước 2 tháng, trong đó doanh thu đạt 2.565,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 461,7 tỷ đồng, hoàn thanh vượt mức kế hoạch lần lượt là 27% và 84%.

 

Dịch vụ vận tải:  Vận tải đóng vai trò là mảng kinh doanh cốt lõi, mũi nhọn của PV Trans, với doanh thu đạt 3.280,7 tỷ đồng, bằng 52.19 % tổng doanh thu năm 2017. PV Trans tự hào sở hữu đội tàu vận chuyển hàng lỏng lớn nhất Viêt Nam với 100% số lượng tàu chở dầu thô, 26% lượng tàu dầu sản phẩm/ hóa chất và 52% số lượng tàu chở khí hóa lỏng LPG. Trong năm 2017 vừa qua, PV Trans đã vận chuyển an toàn, hiệu quả hơn 8,2 triệu tấn hàng lỏng các loại tại thị trường trong nước gồm 6,06 triệu tấn dầu thô; 1,15 triệu m3 dầu sản phẩm; và khoảng 1,046 triệu tấn hàng sản phẩm khí các loại. Đồng thời, đã tham gia vận chuyển khoảng 1,28 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.


Dịch vụ cho thuê và quản lý kho nổi FSO/FPSO: Dịch vụ FSO tiếp tục được duy trì ổn định trong năm 2017, với doanh thu ước đạt 687 tỷ đồng, chiếm 10.93% tổng doanh thu của PV Trans. PVTrans đã tổ chức vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả đối với Tàu FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo và Tàu FSO PVN Dai Hung Queen tại mỏ Đại Hùng, và khẳng định thương hiệu, uy tín trên lĩnh vực FSO/FPSO trong và ngoài nước. Năm 2017, PVTrans đã trúng thầu hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO Sông Đốc Pride MV 19, qua đó một lần nữa chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng đối với năng lực quản lý, vận hành FSO/FPSO của PVTrans.


Các dịch vụ thương mại, dịch vụ hàng hải khác: Năm 2017 PVTrans tiếp tục tích cực xây dựng phát triển và mở rộng các dịch vụ hàng hải, kinh doanh thương mại, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG… với doanh thu ước đạt 2.116,4 tỷ đồng, chiếm 33.36% tổng doanh thu.


Trên thị trường chứng khoán, PVTrans là doanh nghiệp vận tải biển có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn HSX và là doanh nghiệp sở hữu đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam, cổ phiếu PVT được nhiều nhà đầu tư/các quỹ trong và ngoài nước quan tâm giao dịch với khối lượng lớn, trong khi cổ phiếu các doanh nghiệp vận tải khác đều ở mức thấp thì cổ phiếu PVT tăng trưởng ấn tượng 55.79% trong năm 2017 và đạt 18.850đ/cp vào cuối năm 2017.
 

 

Có thể nói trong bối cảnh khó khăn của ngành dầu khí, PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu và các phương tiện. Công tác quản lý quản trị tiếp tục được kiện toàn, hệ thống kế toán quản trị được đánh giá tốt. Với những gì đã đạt được, PVTrans đã lần thứ 5 liên tiếp được tổ chức Việt Nam Report đưa vào danh sách Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.


Bước sang năm 2018 với nhiều khó khăn và thuận lợi PVTrans quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, về đích trước thời hạn so với kế hoạch đã đề ra để tiếp tục đánh dấu những mốc son thành công trên chặng đường phát triển.
 

 

Diệu Hạnh