PVTrans lọt vào Top 100 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam và Top 38 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2016

Vừa qua, Vietnam Report, VietNamNet - Bộ Thông tin Truyền thông và Tạp chí Thuế - Tổng Cục Thuế chính thức công bố Bảng Xếp hạng V1000. Việc công bố Bảng xếp hạng này nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 có nhiều đóng góp cho Ngân sách quốc gia.

Bảng xếp hạng năm nay, vị trí dẫn đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và trong Top1000 doanh nghiệp năm nay, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đứng thứ 81 của bảng xếp hạng và xếp vị trí dẫn đầu đối với các doanh nghiệp vận tải biển. Bảng Xếp hạng V1000 được công bố dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức Bảng xếp hạng V1000, kết hợp với việc đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của Doanh nghiệp trong các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report và phân tích, đánh giá uy tín trên truyền thông; bao gồm cả việc rà soát sự tuân thủ các chính sách và pháp luật về thuế của Doanh nghiệp.
Theo số liệu thống kê của Bảng Xếp Hạng V1000 năm nay, tổng số thuế mà các Doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt hơn 90 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11,87% so với tổng số thuế của BXH năm 2015 và chiếm khoảng 10,41% tổng thu ngân sách của Nhà nước năm 2015... Trong đó, Top100 Doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp gần 75% tổng số thuế thu nhập Doanh nghiệp toàn Bảng xếp hạng.
Cũng trong tháng 11/2016,  Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã được Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Vietstock  bầu chọn và lọt vào Top38 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2016. Chương trình bình chọn IR 2016 là cuộc khảo sát toàn diện 639 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán được Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Vietstock thực hiện. Trải qua nhiều bước lựa chọn vô cùng khắt khe, hội đồng đánh giá đã chọn ra 38 doanh nghiệp niêm yết lọt vào danh sách bình chọn IR 2016 và là 38 doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất.

 

Cùng với kết quả hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao trong 9 tháng đầu năm 2016,  doanh thu toàn Tổng công ty đạt 5.014 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 455 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015;  sự ghi nhận của các tổ chức trong việc đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp là những tin vui và là phần thưởng có giá trị tinh thần to lớn cho những phấn đấu và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và CBCNV PVTrans trong suốt năm qua.

 

Diệu Hạnh