PVTrans ký tiếp hợp đồng mua tàu sản phẩm số 2

Ngay sau khi tiếp nhận và đưa vào khai thác tàu sản phẩm số 1 (tàu PVT Dolphin - trọng tải 45.888 DWT) ngày 13/6/2008, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tiếp tục đàm phán và ký kết thành công Hợp đồng mua tàu chở dầu sản phẩm số 2 có trọng tải 8.700 DWT. Tàu được dự kiến đặt tên là "PVT Dragon".

Tàu chở dầu sản phẩm PVT Dolphin – 45.888 DWT

Nằm trong kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt, PVTrans sẽ nhận tàu vào tháng 07/2008 và đưa vào khai thác trên các tuyến hành hải trong khu vực, đồng thời đón đầu việc vận chuyển các sản phẩm đầu ra phục vụ cho NMLD số 1 Dung Quất vào năm 2009.

CMN - P.KD&PTTT