PVTrans hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng năm 2011

Vừa qua, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2011 và công bố thông tin theo quy định.

Năm 2011, nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng đã khiến cho thị trường vận tải biển tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, giá cước vận tải quốc tế của cả tàu vận tải dầu thô và tàu sản phẩm dầu vẫn đang duy trì ở mức thấp. Năm 2011, còn được đánh giá là năm khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2010, sự biến động tăng của các yếu tố như tỷ giá, giá xăng dầu và giá điện…đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng vận tải biển như PVTrans.

 

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, PVTrans đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu tại thị trường quốc tế, đưa một số tàu vào pool, cho thuê định hạn, đàm phán tăng giá cước để bù đắp chi phí tăng thêm do giá nhiên liệu tăng, đẩy mạnh công tác quản lý, rà soát và quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm chi phí... Đến thời điểm hiện tại, các giải pháp đã từng bước phát huy tác dụng và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

 

Bên cạnh đó, với đặc thù ổn định về nguồn hàng vận chuyển, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans ít chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới hơn so với các doanh nghiệp vận tải biển khác. Việc đảm bảo vận tải nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVTrans tại thời điểm hiện tại cũng như ổn định trong tương lai. Dịch vụ Hàng hải Dầu khí cũng góp phần mang lại những lợi thế lâu dài cho Tổng công ty, với việc vận hành hiệu quả FSO Kamari phục vụ mỏ Đại Hùng (sản lượng khai thác đạt 12.000 thùng/ngày) và phối hợp với đối tác Emas đưa tàu FPSO Lewick Emas phục vụ mỏ Chim Sáo (1st Oil vào ngày 10/10/2011, sản lượng khai thác khoảng 30.000 thùng/ngày).


 

Nhờ sự năng động, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng Công ty, cũng như sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVTrans hợp nhất đạt 3.061 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 71% kế hoạch năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 32,2 tỷ đồng, tương đương 179% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 77% kế hoạch năm 2011 - Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm 2011 đều rất khả quan.

 


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG 2011

STT

Chi tiết

Kế hoạch năm 2011

Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011

Thực hiện 9 tháng đầu năm 2011

Thực hiện 9 tháng 2011/ Thực hiện 9 tháng 2010 (%)

Thực hiện 9 tháng 2011/Kế hoạch năm 2011 (%)

A

Các chỉ tiêu Hợp nhất

1

Doanh thu

4.300,00

3.115,00

3.061,05

98%

71%

2

Lợi nhuận trước thuế

42,00

18,00

32,20

179%

77%

3

Lợi nhuận sau thuế

4,00

1,72

17,76

1033%

444%

4

Nộp NSNN

123,00

78,50

146,28

186%

119%

B

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ

1

Doanh thu

1.050,00

750,00

1.702,92

227%

162%

2

Lợi nhuận trước thuế

19,00

13,60

52,58

387%

277%

3

Lợi nhuận sau thuế

14,25

10,08

52,46

520%

368%

4

Nộp NSNN

34,00

24,60

34,45

140%

101%

(Nguồn số liệu: theo Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011 của Công ty Mẹ và Hợp nhất của PVTrans)

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ PVTrans trong 9 tháng đầu năm 2011 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2011 đặt ra, doanh thu đạt 1702,92 tỷ đồng, tương đương 227% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 162% kế hoạch năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 52,58 tỷ đồng, tương đương 387% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 277% kế hoạch năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 52,46 tỷ đồng, tương đương 520% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 368% kế hoạch năm 2011. Nộp ngân sách nhà nước đạt 34,45 tỷ đồng tương đương 140% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 101% kế hoạch năm 2011.Thị trường vận tải quốc tế 3 tháng cuối năm 2011 được dự báo còn nhiều khó khăn đối với vận tải biển do bối cảnh kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được, PVTrans chắc chắn sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã đặt ra.

 

Hà Thanh