PVTrans hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2008

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans vừa hoàn tất "Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2008" và trình Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Trong 9 tháng đầu năm 2008, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức về biến động giá dầu thô, tình hình lạm phát,…nhưng Tổng công ty PVTrans đã nổ lực cố gắng tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và khai thác tốt các phương tiện hiện có nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài các hoạt động kinh doanh vận tải chính, PVTrans cũng tích cực mở rộng phát triển các dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí như dịch vụ tàu FPSO/FSO, dịch vụ khảo sát,…và đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Với những nỗ lực đó, tính đến hết quý III/2008, doanh thu của PVTrans khoảng 882 tỷ đồng, đạt trên 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt khoảng 83 tỷ đồng bằng 152% kế hoạch cả năm 2008. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của PVTrans trong 9 tháng đầu năm 2008 đã cao hơn gấp 3 lần lợi nhuận của PVTrans trong cả năm 2007.Trong những tháng cuối năm 2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Tổng công ty PVTrans cũng như nhiều doanh nghiệp khác sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng sẽ tích cực đẩy mạnh hoàn tất kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu (gồm 1 tàu chở dầu thô Aframax, 2 tàu chở sản phẩm dầu,…) để kịp thời đảm bảo vận tải cho nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự kiến bắt đầu chạy thử từ tháng 2/2009. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý, đặc biệt tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo các tiền đề vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009.