PVTrans giữ vị trí số 1 trong Top 10 công ty uy tín ngành logistics của Việt Nam năm 2021

Ngày 17/12/2021, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2021.

Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2021 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 11/2021. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng đáng kể từ đại dịch Covid 19, nhưng với nỗ lực cao của tập thể Lãnh đạo và Người lao động PVTrans, cùng với việc phát huy hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, đặc biệt tại thị trường quốc tế, Tổng công ty PVTrans đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021. PVTrans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, Doanh thu hợp nhất ước đạt trên 7.500 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt trên 950 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 125% và 190% kế hoạch năm. Công tác đầu tư năm 2021 cũng có kết quả tích cực, đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 6 tàu, tăng tổng số đội tàu của PVTrans lên 36 chiếc, và tổng trọng tải hơn 1 triệu tấn DWT.

Với những thành quả trên, PVTrans lần thứ ba liên tiếp được vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2021 nhóm ngành vận tải hàng hóa, trong đó 2 năm liền liên tiếp giữ vị trí số 1. Điều này đã khẳng định vị thế doanh nghiệp vận tải biển dẫn đầu của PVTrans tại thị trường trong nước.

Ngoài Tổng công ty PVTrans, ba công ty thành viên của Tổng công ty PVTrans là Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế , Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt cũng được bình chọn trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics nhóm ngành vận tải hàng hóa năm 2021. 
Như vậy, với việc 4/10 Công ty thuộc PVTrans được  tổ chức đánh giá độc lập uy tín đánh giá nằm top 10 Công ty uy tín ngành Logistic đã tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại Việt Nam về vận tải biển và vận tải hàng hóa nói chung của Tổng công ty PVTrans.