PVTrans đàm phán Thoả thuận hợp tác với Venezuela

Tích cực triển khai nhiệm vụ được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao về việc tăng cường quan hệ hợp tác với Venezuela, ngày 10/8/2008, đoàn cán bộ Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã tháp tùng các lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sang làm việc với Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Venezuela & (PDVSA).

Hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi Venezuela

Đợt công tác của PVTrans dự kiến kéo dài 02 tháng, với nội dung chính nhằm xúc tiến ký kết các thỏa thuận hợp tác vận chuyển dầu thô đầu vào từ Venezuela cho Nhà máy lọc dầu số 3 tại Việt Nam, dự kiến đặt tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc hợp tác với PDVSA – công ty xếp hạng 35 trong danh sách 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới năm 2006 (Fortune 500 - theo xếp hạng của CNN Money) góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển thị trường và kinh doanh mới của PVTrans trong những năm tiếp theo.

Thanh Hải