PV Trans tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực”

Với mục đích đánh giá lại thực trạng nguồn nhân lực của PVTrans, cuối tháng 3/2012, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã triển khai và tổ chức thành công buổi hội thảo với chuyên đề "Giải pháp đột phá phát triển Nguồn nhân lực PVTrans". Đây là một chiến lược rất quan trọng nằm trong định hướng phát triển của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí và được lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm.

 

Tham dự buổi hội thảo có Ông Đỗ Văn Liên- Chủ tịch HĐQT , Ông Phạm Việt Anh -Tổng Giám Đốc Tổng Công ty, Ban Tổng giám đốc cùng các Trưởng, phó ban TCT và các Giám đốc, Trưởng, phó phòng Tổ chức nhân sự của các đơn vị thành viên.

 

Ban lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại Hội thảo. Ảnh: Trung Duy.

 

Để có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh cao như hiện nay. Mục tiêu chính mà chiến lược phát triển nguồn nhân lực của PV Trans hướng tới là tăng trưởng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh để thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực vận tải của đất nước. Để đạt được những mục tiêu đó, lãnh đạo Tổng Công tyPV Trans cũng luôn đặt ra nhữngyêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn cả trong quản lý bởi xác định đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và then chốt trong việc phát triển của PV Trans trong giai đoạn 2011-2015.

 

Tại buổi hội thảo, lãnh đạo Tổng Công ty đã đề ra những mục tiêucũng như nhấn mạnh các nội dung đào tạo và phát triển nhân lực, coi đây là nhiệm vụ số một của PV Trans, và việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cũng là yếu tố rất quan trọng để từ đó đề xuất các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của PVTrans để có thể đáp ứng kịp thời với nhu cầu và tình hình mới hiện nay.

 

Ảnh: Trung Duy

 

Từ những thực tế, các cán bộ tham gia đã tiến hành Hội thảo để tìm ra một số giải pháp đột phá về công tác tuyển dụng, công tác đào tạo cán bộ cũng như môi trường làm việc của các đơn vị, phòng ban mà mình đang phụ trách và đảm nhận. Tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn nhằm phát huy hết những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém để bộ máy của PV Trans ngày càng hiệu quả hơn.

 

Với mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Công ty PV Trans luôn đặt yếu tố con người là then chốt của công tác phát triển nguồn nhân lực , bởi con người là tài sản quý giá nhất và là tiền đề cho mọi thành công của PV Trans trong giai đoạn thị trường vận tải gặp nhiều sóng gió như hiện nay.

 

Diệu Hạnh - PTTT