PV Trans hoạt động hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải dầu khí, trong những năm qua, Tổng công ty PV Trans đã chịu nhiều tác động nặng nề từ cơn bão khủng hoảng kinh tế và những khó khăn chung của ngành vận tải thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2015, những khó khăn thách thức từ cuộc khủng hoảng kép này vẫn còn tồn tại, giá dầu thô vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên với nỗ lực của mình Tổng công ty PVTrans đã khai thác tốt các cơ sở vật chất, phương tiện hiện có đẩy mạnh cải tiến công tác quản lý để tiết kiệm các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp nối những thành công trong năm 2014, trong 6 tháng đầu năm PV Trans đã tiếp tục vận chuyển an toàn tuyệt đối, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phát triển dịch vụ vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện trong nước, tích cực mở rộng phát triển các dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí như dịch vụ tàu FPSO/FSO… và đã thu được nhiều kết quả khả quan.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2015, PVTrans đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất như sau: doanh thu đạt 2.670 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch 6 tháng và 53% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, tương đương 282% kế hoạch 6 tháng và 79% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 96 tỷ đồng, tương đương 131% kế hoạch 6 tháng và 62% kế hoạch năm. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty mẹ PVTrans cũng đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với doanh thu đạt 1.115 tỷ đồng, tương đương 115% kế hoạch 6 tháng và 55% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tương đương 230% kế hoạch 6 tháng và 72% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 53 tỷ đồng, tương đương 150% kế hoạch 6 tháng và 63% kế hoạch năm. Các đơn vị con của PVTrans đã hoạt động ổn định và có lãi, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
 

Một trong những kết quả nổi bật nhất mà PVTrans đạt được phải kể đến dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO PVN Đại Hùng Queen thành công tốt đẹp. Từ đầu năm 2015, PVTrans đã phối hợp với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại của phần đóng mới và hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO PVN Đại Hùng Queen. Ngày 20/5/2015, FSO PVN Đại Hùng Queen đã hoàn thành công tác đấu nối và đón nhận dòng dầu đầu tiên từ mỏ Đại Hùng, đánh dấu một cột mốc thành công mới cho PVTrans.

 

 

Trong năm 2015, PV Trans sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, chủ động thực hiện một cách đồng bộ như: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị thành viên với mục tiêu phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu và hướng tới không có cạnh tranh nội bộ; tập trung mọi nguồn lực để duy trì, phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Tổng công ty.
 

Song song với mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, PV Trans còn hướng đến tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo thuyền viên, đảm bảo thuyền viên có chất lượng cao ở mọi vị trí, nhằm cung cấp 100% thuyền viên Việt Nam cho đội tàu của Tổng công ty; xúc tiến việc cung cấp thuyền viên cho các hãng tàu nước ngoài, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng doanh thu trong lĩnh vực này. Công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, FPSO Lewek Emas tại mỏ Chim Sáo, thực hiện an toàn và hiệu quả Hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M tàu FPSO Lewek Emas được đặt lên hàng đầu; Phát triển và mở rộng loại hình vận tải than cho các nhà máy nhiệt điện… đảm bảo việc phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao và giữ vững vị thế là đơn vị vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng phát triển trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong khu vực.
 

Trên cơ sở những tiền đề đã có và dự báo tình hình thị trường cả năm, PV Trans đặt mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh cho cả năm 2015 là: Doanh thu hợp nhất vượt 10 % kế hoạch của cả năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt trên 50% so kế hoạch của cả năm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Như vậy, có thể nói những giải pháp quyết liệt, đúng hướng của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Tổng công ty, cùng với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự hợp tác của các đối tác, khách hàng trong những năm qua đã giúp PV Trans vững vàng vượt qua sóng gió và phát triển ổn định.

 

Diệu Hạnh.