Đội tàu của Tổng Công ty PVTrans chuẩn bị tiếp nhận thành viên mới

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã ký Hợp đồng mua tàu chở sản phẩm dầu - Al MarWah - có trọng tải 15.426 DWT.

Đây là chiếc tàu thứ 7 trong đội tàu chở sản phẩm dầu, thứ 14 (chưa bao gồm tàu chứa dầu thô FSO Kamari 134.430 DWT)trong đội tàu chở dầu thô và các sản phẩm dầu khí của Tổng Công ty PVTrans, nâng tổng trọng tải của các đội tàu PVTrans lên trên 437 ngàn DWT. Sau khi nhận bàn giao, tàu sẽ được đổi tên là “PVT Sea Lion”.

Tàu sản phẩm dầu - PVT Sea Lion

Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất và PVTrans đã sẵn sàng nhận tàu vào khoảng đầu tháng 05/2010. Tàu PVT Sea Lion sẽ được khai thác phục vụ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Việc mua tàu nói trên nằm trong chiến lược phát triển đội tàu của PVTrans nhằm đảm bảo nhiệm vụ của Tổng công ty là đơn vị đầu mối chính và chủ lực để vận tải các sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà máy lọc dầu khác trong tương lai của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thúc Hiếu - KHĐT