Đội tàu của Tổng Công ty PVTrans chuẩn bị tiếp nhận thành viên mới

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping) - đơn vị thành viên của PVTrans - đã ký Hợp đồng mua tàu chở LPG - & Gas Prophet có trọng tải 2.999 DWT.

Đây là tàu chở LPG thứ 4 trong đội tàu của Tổng Công ty PVTrans, tàu được dự kiến đặt tên là “Sài Gòn Gas”.

Tàu LPG - Gas Prophet

Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất và Công ty Gas Shipping đã sẵn sàng nhận tàu vào trung tuần tháng 03/2010. Tàu “Sài Gòn Gas” sẽ được khai thác phục vụ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Việc mua tàu nằm trong chiến lược phát triển đội tàu của PVTrans nhằm đảm bảo mục tiêu chính trị của Tổng công ty là đơn vị đầu mối chính và chủ lực để vận tải các sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thúc Hiếu - KHĐT