Đội tàu của PVTrans sẵn sàng đón nhận thành viên mới

Đúng theo kế hoạch đề ra, một đoàn công tác do các lãnh đạo của PVTrans dẫn đầu đã lên đường sang Singapore để thực hiện các công việc nhận bàn giao con tàu mang tên PVT Dragon vào ngày 30/07/2008.

Với kinh nghiệm qua những lần mua tàu trước đây, mọi công việc liên quan đến việc nhận tàu từ việc thu xếp nguồn vốn mua tàu, nhân lực tiếp quản vận hành tàu, đổi tên tàu, giám định phân cấp tàu … đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Ngay sau khi chính thức được chuyển giao cho PVTrans, tàu PVT Dragon sẽ vận chuyển lô hàng đầu tiên từ Singapore đi Bangladesh.