Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành FPSO LewekEMAS

Ngày 14/12/2011, tại Văn phòng Tổng Công ty PVTRANS đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tàu FPSO Lewek Emas giữa Công ty PVKEEZ (chủ tàu FPSO) và Công ty PVTEC (liên doanh giữa Công ty Emas Offshore Production Services (Vietnam) Pte Ltd và PVTRANS). Tham dự buổi lễ ký kết hợp đồng có các đại diện của PVKEEZ, EMAS, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTRANS và đại diện Công ty liên doanh PVTEC.

 

Theo nội dung hợp đồng, PVTEC sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ vận hành, bảo trì tàu FPSO Lewek Emas và các phương tiện cố định khác thuộc dự án Chim Sáo trong thời gian là 06 năm. Sau khi kết thúc thời hạn 06 năm, hợp đồng có thể được gia hạn từng năm cho đến hết năm thứ 12.

 

Việc ký kết thành công hợp đồng này khẳng định thêm nữa sự hợp tác tốt đẹp giữa EMAS và PVTRANS trong việc triển khai dự án cung cấp tàu FPSO Lewek Emas cũng như năng lực của PVTrans trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí.

 

 

Ảnh: PV Trans

 

Ảnh: PV Trans

 

Thu Hiền - OFS