Lần đầu tiên PVTrans được vinh danh “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Vì Người Lao Động” năm 2024

PVTrans lần đầu tiên được vinh danh trong Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam xét chọn.

Trong 67 doanh nghiệp được công bố tại Lễ trao giải do Báo Lao động tổ chức vào ngày 25/06/2024 tại Hà Nội, PVTrans là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu được trao bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Tổng công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực bền vững - một trong những yếu tố quan trọng định hướng thành công của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức những năm gần đây, PVTrans vẫn đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo thu nhập ổn định cho lực lượng lao động của Tổng công ty. Với đội ngũ hơn 2.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV) và thuyền viên, PVTrans duy trì mức lương cạnh tranh trên thị trường, là động lực quan trọng giúp thu hút và giữ chân nhân tài. Đối với các thuyền viên làm việc trên biển, PVTrans luôn đảm bảo thu nhập và các quyền lợi phù hợp với đặc thù công việc và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh chế độ thu nhập hấp dẫn, PVTrans luôn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động qua các chế độ phúc lợi nhằm nâng cao đời sống sức khỏe và tinh thần cho người lao động. Hàng loạt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn được tổ chức thường xuyên như khám sức khỏe, chào mừng các ngày lễ lớn, chương trình vui chơi cho con em CBCNV, hội thao, hội thảo chuyên đề, chương trình teambuilding … Đây là những dịp để toàn thể CBCNV cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp, chung tay đóng góp vì sự phát triển của Tồng công ty đồng thời nâng cao sự đồng lòng, tinh thần gắn kết nội bộ.

Xác định con người là yếu tố giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững, lãnh đạo PVTrans luôn đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển người lao động. Các khóa học nội bộ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho CBCNV, thuyền viên. Công tác đào tạo nội bộ chính là chiến lược then chốt để PVTrans phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với đặc thù công việc. Từ đó, PVTrans không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn thúc đẩy sự nghiệp của từng cá nhân.

Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2024 là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo PVTrans trong việc tạo dựng một môi trường làm việc công bằng, an toàn và hiện đại. PVTrans luôn đặt sự phát triển của mỗi cá nhân người lao động là trọng tâm trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty. Giải thưởng này sẽ là động lực để PVTrans tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

PVTransTrong 67 doanh nghiệp được công bố tại Lễ trao giải do Báo Lao động tổ chức vào ngày 25/06/2024 tại Hà Nội, PVTrans là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu được trao bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đây là giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Tổng công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực bền vững - một trong những yếu tố quan trọng định hướng thành công của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức những năm gần đây, PVTrans vẫn đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo thu nhập ổn định cho lực lượng lao động của Tổng công ty. Với đội ngũ hơn 2.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV) và thuyền viên, PVTrans duy trì mức lương cạnh tranh trên thị trường, là động lực quan trọng giúp thu hút và giữ chân nhân tài. Đối với các thuyền viên làm việc trên biển, PVTrans luôn đảm bảo thu nhập và các quyền lợi phù hợp với đặc thù công việc và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. 
Bên cạnh chế độ thu nhập hấp dẫn, PVTrans luôn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động qua các chế độ phúc lợi nhằm nâng cao đời sống sức khỏe và tinh thần cho người lao động. Hàng loạt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn được tổ chức thường xuyên như khám sức khỏe, chào mừng các ngày lễ lớn, chương trình vui chơi cho con em CBCNV, hội thao, hội thảo chuyên đề, chương trình teambuilding … Đây là những dịp để toàn thể CBCNV cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp, chung tay đóng góp vì sự phát triển của Tồng công ty đồng thời nâng cao sự đồng lòng, tinh thần gắn kết nội bộ.
Xác định con người là yếu tố giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bền vững, lãnh đạo PVTrans luôn đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển người lao động. Các khóa học nội bộ được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho CBCNV, thuyền viên. Công tác đào tạo nội bộ chính là chiến lược then chốt để PVTrans phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với đặc thù công việc. Từ đó, PVTrans không chỉ mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn thúc đẩy sự nghiệp của từng cá nhân.
Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2024 là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo PVTrans trong việc tạo dựng một môi trường làm việc công bằng, an toàn và hiện đại. PVTrans luôn đặt sự phát triển của mỗi cá nhân người lao động là trọng tâm trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty. Giải thưởng này sẽ là động lực để PVTrans tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội.

PVTrans