Kho nổi chứa và xuất dầu thô (Floating Storage Offloading Unit) FSO Kamari của PVTrans đã đấu nối thành công vào mỏ Đại Hùng và chính thức phục vụ cho việc nhận dầu

Vào lúc 11:25 ngày 25/8/2009 tại mỏ Đại Hùng, kho nổi chứa và xuất dầu thô (Floating Storage Offloading Unit) có tên gọi FSO Kamari của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã đấu nối thành công, an toàn vào hệ thống phao neo (CLAM BUOY) và sẵn sàng cho việc nhận dầu.

Như vậy, sau gần ba tháng hoán cải tại ASL Batam Shipyard (Indonesia) thì FSO Kamari của Tổng Công ty PVTrans đã hoàn tất và chính thức bàn giao tàu sớm hơn 10 ngày so tiến độ yêu cầu của hợp đồng đã ký với Công ty Dầu khí Đại Hùng. Qua đó có thể thấy với sự nỗ lực hết mình, Tổng Công ty PVTrans đã khẳng định được lòng tin của khách hàng trong lần đầu cung cấp dịch vụ FPSO/FSO trước các yêu cầu khắt khe về tiến độ, kỹ thuật, vận hành, quản lý, an toàn, môi trường,…mà khách hàng đề ra, và đặt nền móng cho sự phát triển dịch vụ cung cấp FPSO/FSO của Tổng Công ty PVTrans cho các nhà thầu dầu khí.

Hữu Thanh