Kế hoạch tăng vốn

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế cho các dự án đang triển khai, hiện nay PV Trans đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm huy động vốn đầu tư vào các dự án đóng tàu, mua tàu sản phẩm và tàu LPG....

Dự kiến, việc tăng vốn sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9/2007 và theo đó CBCNV của PVTrans và cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua thêm cổ phần mới với tỷ lệ 1:1 (một cổ phần cũ được quyền mua một cổ phần mới) theo mệnh giá. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8. Ngày chốt danh sách cụ thể sẽ được thông báo chính thức sau.