Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp PVTrans 2023

Văn hóa doanh nghiệp là một thuật ngữ quen thuộc thường xuyên được nhắc đến trong môi trường làm việc ở doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị văn hóa được hình thành, gắn liền trong phạm vi doanh nghiệp tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác. Vì vậy, văn hóa doanh nghiệp sẽ tồn tại trong suốt quá trình phát triển của một doanh nghiệp, từ đó hình thành nên một nếp sống, tập quán quen thuộc chi phối đến nhận thức, cách cư xử, tình cảm, hành vi của đội ngũ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Tổng công ty PVTrans đã luôn quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp PVTrans, đặc biệt thực hiện Kế hoạch số 407-KH/ĐU ngày 26/6/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp” thì việc lan toản Văn hóa doanh nghiệp PVTrans tiếp tục được cả hệ thống chính trị PVTrans vào cuộc triển khai. Sáng ngày 15/9/2023, Tổng công ty đã tổ chức buổi Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp để tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp và CBCNV cùng nhau nhìn lại quá trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp PVTrans, đồng thời thảo luận, chia sẻ để nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cùng đề ra các giải pháp vượt qua thách thức và quyết tâm bảo vệ, duy trì, phát triển Văn hóa doanh nghiệp PVTrans ngày càng vững mạnh.

Tại buổi Hội thảo, các lãnh đạo và CBCNV đã cùng nhau chia sẽ và thảo luận các vấn đề xoay quanh chủ đề văn hóa doanh nghiệp PVTrans như: Đánh giá tầm quan trọng của VHDN đối với môi trường làm việc và hoạt động SXKD của PVTrans. Theo bạn, VHDN tốt và phù hợp sẽ mang lại lợi ích gì cho tổ chức và cho từng cá nhân CBCNV PVTrans?; Bạn hiểu như thế nào về vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đối với việc tạo dựng và lan toả VHDN? Từ góc nhìn của mình, bạn mong muốn và yêu cầu gì đối Lãnh đạo trong việc tạo dựng và lan toả VHDN PVTrans; Để thực thi, lan tỏa và vun đắp VHDN PVTrans, thì theo bạn vai trò, trách nhiệm của từng CBCNV PVTrans như thế nào? CBCNV nên có những nhận thức và hành động cụ thể gì?; PVTrans đã xây dựng được VHDN mạnh chưa, tại sao? Những cơ hội, thách thức, nguy cơ đối với VHDN PVTrans hiện nay và các giải pháp nhằm duy trì và vun đắp VHDN PVTrans?
   

 

  


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Qua hội thảo này, từng cán bộ công nhân viên của PVTrans đã trang bị thêm cho mình hành trang để cùng chung tay xây dựng Văn hóa PVTrans nói riêng và PVTrans nói chung luôn vững vàng, phát huy các giá trị tốt đẹp và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên hành trình vượt sóng vươn xa phía trước, để mỗi nhân viên của PVTrans luôn tự hào khi được làm việc dưới mái nhà PVTrans.Thúc Hiếu