Hội thảo PVTrans – An toàn trong suy nghĩ và hành động 2012

Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam và đóng góp những hoạt động thi đua thiết thực hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Dầu khí, ngày 03/08/2012, PVTrans đã tổ chức Hội thảo "PVTrans - An toàn trong suy nghĩ và hành động" nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trong mỗi CBCNV Tổng công ty đối với công tác an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội thảo "PVTrans - An toàn trong suy nghĩ và hành động". Ảnh: Trung Duy

 

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí và dịch vụ hàng hải, PVTrans rất chú trọng đến việc tạo một môi trường làm việc an toàn cho CBCNV cũng như đảm bảo việc bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế.

 

Ảnh: Trung Duy

 

Với nhận định việc nâng cao nhận thức về công tác an toàn trong đội ngũ CBCNV Tổng công ty sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức Hội thảo “PVTrans — An toàn trong suy nghĩ và hành động” nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp nâng cao ý thức về an toàn trong lao động và tạo sự gắn bó, đoàn kết của đội ngũ CBCNV trong toàn đơn vị.

 

Thông qua Hội thảo, lãnh đạo PVTrans đã gửi đến cán bộ CNV Tổng Công ty thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của công tác an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

Hội thảo quy tụ đội ngũ cán bộ CNV toàn Tổng Công ty và đại diện các đơn vị thành viên với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến thảo luận đã góp phần làm nên thành công của Hội thảo.

 

Thúc Hiếu