Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực PVTrans” năm 2015

Với mục đích chia sẻ, thảo luận để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và từng CBCNV trong công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc, ngày 4/9 vừa qua, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức buổi Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực PVTrans" để từng CBCNV hiểu và biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên tự học thế nào.. để nâng cao trình độ chuyên môn.

 

Hội thảo với sự tham gia của hơn 150 CBCNV tại cơ quan Tổng công ty, Công ty PSM, Công ty PVTrans Pacific, Công ty PVTrans SPT và các cán bộ là lãnh đạo và cán bộ làm công tác Nhân sự tại các đơn vị thành viên/trực thuộc tham dự Hội thảo.


Hội thảo nghe báo cáo tổng quan về Nguồn nhân lực, công tác đào tạo và các nội dung có liên quan các năm vừa qua của Ban Tổ chức Nhân sự, của các nhóm đã thuyết trình. Các nhóm đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thảo luận đã đi thẳng vào trọng tâm vấn đề như đánh giá kết quả đạt được và chưa được về công tác đào tạo trong thời gian qua.

 

CBCNV PVTrans tham dự Hội thảo. Ảnh: Hà Thanh, Đức Trọng.

 

Qua hội thảo các CBCNV của Tổng công ty và đơn vị có thêm nhiều thông tin cũng như nhận thức để thay đổi, tăng cường tự hoc hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến cơ chế quản lý nhằm khuyến khích và nâng cao hiệu quả đào tạo, các nhóm đã đề xuất nhiều giải pháp có giá trị áp dụng thưc tế để nâng cao hiệu quả Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực PVTrans.

 

 

Chí Thành - TCNS