Hội thảo An toàn năm 2014

Hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đóng góp những hoạt động thi đua thiết thực hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ VII, ngày 15/08/2014, PV Trans đã tổ chức Hội thảo An toàn năm 2014 nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trong mỗi CBCNV Tổng công ty đối với công tác an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ảnh: Đức Trọng

 

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí và dịch vụ hàng hải, PV Trans luôn coi trọng về công tác an toàn đặc biệt là tầm quan trọng của sự hiểu biết, nhận thức của CBCNV Tổng công ty về công tác an toàn.Với định hướng đó, Lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức buổi hội thảo với sự góp mặt của toàn thể đội ngũ cán bộ CNV toàn Tổng Công ty và đại diện các đơn vị thành viên như là một truyền thống hàng năm, góp phần tăng tính đoàn kết cho tất cả mọi người.

 

 

Ảnh: Đức Trọng

 

Tại Hội thảo, toàn Tổng công ty đã đánh giá lại việc thực hiện công tác an toàn trong năm 2013- nửa đầu 2014, những thành tích đạt được trong năm vừa qua và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao tính hoàn thiện trong Hệ thống an toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó trình bày một số vụ tai nạn hàng hải điển hình xảy ra gần đây trên thể giới như: Vụ chìm phà ở Hàn Quốc, vụ chìm tàu Cần giờ..vv… nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm cho toàn thể CBCNV, đồng thời Ban tổ chức cũng đưa ra các câu hỏi tình huống với sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến thảo luận đã góp phần làm nên thành công của Hội thảo.

 

 

Ảnh: Đức Trọng

 

Thông qua Hội thảo, lãnh đạo PVTrans đã gửi đến cán bộ CNV Tổng Công ty thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của công tác an toàn, từ đó xây dựng văn hóa an toàn và nâng cao nhận thức cho CBCNV trong toàn Tổng công ty.

 

Ảnh: Đức Trọng

 

Hoàng Thị Hạnh - ATPC