Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại khu vực phía Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 13/1/2017, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ, các đơn vị ở khu vực phía Nam.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Trần Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Phạm Việt Anh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí.

 

Đồng chí Trần Quang Dũng giới thiệu nội dung, tinh thần của Nghị quyết tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trọng.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đã giới thiệu nội dung, tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã trình bày kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XII; báo cáo chuyên đề “Giới thiệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến 2025, định hướng đến 2035” và đồng chí Mai Thế Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày chuyên đề “Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư”.
 

Đồng chí Phạm Việt Anh trình bày kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Ảnh: Đức Trọng.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Anh yêu cầu các Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty và các bí thư, cấp ủy, đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thông tin đầy đủ chương trình, kế hoạch hành động đến các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo việc cụ thể hóa sát với tình hình mỗi chi bộ, đảng bộ để thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bám sát Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII). Ảnh: Đức Trọng.

 

Qua Hội nghị này, các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, từ đó nâng cao trách nhiệm của mình trong việc gương mẫu thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả trên mỗi cương vị công tác.


Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở khu vực phía Bắc gồm các Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, khu vực miền Trung là Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi và tại Thành phố Vũng Tàu là Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, 2 Đảng bộ bộ phận là Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí và Công ty cổ phần Dịch vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long.
 

 

Thúc Hiếu