Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII)

Sáng ngày 17/1/2019, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng CSVN (khóa XII) và chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị 05-CT/TW “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các quần chúng ưu tú của các Chi/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã đề nghị mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu Cấp ủy cần suy nghĩ và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Linh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốcTổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Tiến sĩ Tần Xuân Bảo, báo cáo viên cấp thành phố, nguyên Phó Giám đốc Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chính về Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…bên cạnh đó, đồng chí cũng đã truyền đạt chuyên đề năm 2019 Chỉ thị 05-CT/TW "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Tiến sĩ Tần Xuân Bảo – báo cáo viên cấp thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chính của Nghị quyết. Ảnh: Hà Thanh

Các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và Chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị 05-CT/TW là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến sống, tâm tư và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên . Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để triển khai thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình.
 Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Thanh

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, chuyên đề năm 2019 theo Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình.

Do đặc thù Tổng công ty trải dài trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam của cả nước nên Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên cả 03 miền: Đảng bộ bộ phận Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương và Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội đã phối hợp tổ chức học tập tại khu vực thành phố Hà Nội vào ngày 15/1/2019; Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi tổ chức học tập tại thành phố Quảng Ngãi vào ngày 04/1/2019, Chi bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu và Đảng bộ bộ phận Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí vào ngày 11/1/2019.
Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị tại khu vực Tp.Hà Nội.


 


Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị tại khu vực Tp.Vũng Tàu.


Thúc Hiếu