Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại khu vực phía Nam

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 20/12/2017, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII) đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ, các đơn vị ở khu vực phía Nam.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí.

 

Đồng chí Nguyễn Linh Giang phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên thuộc các Chi/Đảng bộ bộ phận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố giới thiệu các nội dung, tinh thần cốt lõi của các Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, theo đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Đồng chí Tô Đại Phong truyền đạt nội dung các Nghị quyết Trung ương VI khóa XII. Ảnh: Hà Thanh.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh Giang nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII). Ảnh: Hà Thanh.

 

Qua Hội nghị này, các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, từ đó nâng cao trách nhiệm của mình trong việc gương mẫu thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả trên mỗi cương vị công tác.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu các CHI/Đảng bộ bộ phận trực thuộc, các đồng chí đảng viên bám sát Kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty, tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và viết bài thu hoạch.


Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở khu vực phía Bắc gồm các Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, khu vực miền Trung là Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi và tại Thành phố Vũng Tàu là Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu và Đảng bộ bộ phận là Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí.
 

 

Thúc Hiếu