Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Để chuẩn bị cho Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất bắt đầu hoạt động từ tháng 02/2009, ngày 16/10/2008, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã ký hợp đồng có giá trị lên tới 3 tỷ USD với Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất. Theo hợp đồng này, PVOil là đối tác cung cấp dầu thô đầu vào và bao tiêu toàn bộ sản phẩm dầu đầu ra cho NMLD trong năm 2009.

Cũng nằm trong chiến lược này, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho PVTrans vận tải toàn bộ dầu thô đầu vào, và là đơn vị chủ lực, đầu mối chính đảm nhận vận tải sản phẩm dầu đầu ra cho NMLD.

Hiện thực hoá chủ trương của PetroVietnam, Tổng Công ty PVTrans đã ký hợp đồng nguyên tắc với PVOil, theo đó PVTrans sẽ là đầu mối chính, điều phối hoạt động vận tải sản phẩm dầu cho NMLD Dung Quất. Về việc vận chuyển dầu thô, theo chỉ đạo của Tập đoàn, PVTrans và PVOil đang đàm phán những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng nguyên tắc giữa hai Bên để nhanh chóng ký kết, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các hợp đồng này cũng sẽ tạo ra một thị trường ổn định để PVTrans phát triển trở thành một hãng vận tải dầu khí hàng đầu tại Việt Nam.

VTT - VP