Công ty TNHH Vận tải dầu khí Vũng Tàu nhận Chứng chỉ ISO 9001 - 2008

Ngày 15/9/2010, Công ty TNHH Vận tải dầu khí Vũng Tàu (PVTrans Vũng Tàu) đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ ISO 9001 — 2008. Chứng chỉ được trao bởi Đại diện tổ chức Det Norske Veritas (DNV), nhà cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro trên phạm vi toàn cầu.

 

Là thành viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, PVTrans Vũng Tàu được thành lập vào năm 2007. Nhận thức được tác dụng và tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuấn quốc tế đối với sự phát triển của Công ty, PVTrans Vũng tàu đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 — 2008.

Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng PV Trans Vũng Tàu đón nhận giấy chứng nhận ISO 9001 - 2008

 

Tại lễ đón nhận Chứng chỉ, ông Vũ Văn Hải – Giám đốc PVTrans Vũng Tàu cho biết: “Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã xác định phải xây dựng hệ thống ISO nhằm chuyên nghiệp hóa toàn bộ hoạt động của công ty. Sau gần 1 năm thử nghiệm và xây dựng, với tất cả sự nỗ lực, chúng tôi đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008. Có được thành công này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự cố gắng của toàn thể CBCNV PVTrans Vũng Tàu”.

 

Theo kế hoạch đã đề ra, để đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động toàn Tổng công ty PVTrans, tất cả các đơn vị thành viên của PVTrans phải thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ngoài Công ty Mẹ - Tổng công ty PVTrans, PVTrans Vũng tàu là đơn vị thành viên đầu tiên được cấp chứng chỉ ISO.

 

Minh Ngọc - PTTT