Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 10/04/2019, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GASSHIPPING) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của đại diện 75.03% tổng số phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của chủ tịch Đoàn gồm ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng ban Kiểm soát. Ngoài ra, còn có khách mời là thành viên Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/phó phòng chức năng và đại diện đơn vị kiểm toán Deloite, các phóng viên báo đài, các quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán.
 

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Duyên Hiếu cho biết, năm 2018 Công ty đã hoàn thành và vượt mức các kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 1,567 tỷ đồng vượt 124,3% so với kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 80.2 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch. Công ty đã vận chuyển an toàn, kịp thời cho khách hàng trong nước và quốc tế được khoảng 1.064 chuyến hàng bằng tàu và sà lan với khối lượng khoảng 1,08 triệu tấn hàng sản phẩm khí các loại, tăng 3% so với khối lượng vận chuyển năm 2017.
Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo tại đại hội


Sau phần báo cáo của Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Tài Cương thay mặt Hội đồng Quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng  giám sát trong việc quản lý, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tại Đại hội, Công ty đã dành thời gian để thảo luận về các vấn đề với các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm. Các vấn đề này đều được lãnh đạo Công ty giải đáp thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông, nhà đầu tư. Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và được Ban lãnh đạo Công ty giải đáp các thắc mắc, các cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Gasshipping đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Vận tải dầu khí.


Gas Shipping