Công đoàn PV Trans tiếp tục cấp khẩu trang phòng chống dịch viêm đường hô hấp cho người lao động

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đang bùng phát mạnh ở 30 tỉnh thành phố của cả nước, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam về các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp, các khuyến cáo của Bộ Y tế, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên công đoàn về diễn biến của dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã trích quỹ mua trên 10.000 khẩu trang vải khoáng giọt bắn và kháng khuẩn 3 lớp phát cho toàn thể CBCNV-NLĐ, đặc biệt là đội ngũ thuyền viên của Tổng công ty để phòng chống dịch.


 

 Công đoàn Tổng công ty trao tặng khẩu trang cho đại diện các Công đoàn cơ sở

Cùng chung tay với người lao động phòng chống dịch bệnh, trong thời gian tới Công đoàn Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch, nâng cao nhận thức cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động và trích kinh phí từ nguồn của Công đoàn cơ sở mua thêm trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khi dịch bệnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trong các tỉnh thành phố của cả nước./.


Thúc Hiếu