Chính phủ cho phép PVTrans được mua thêm 1 tàu chở dầu thô Aframax

Ngày 29/08/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1435/TTg-KTN đồng ý chủ trương cho PVTrans đầu tư mua thêm 01 tàu chở dầu thô Aframax.

Để kịp thời phục vụ cho Nhà máy lọc dầu số 1 (Dung Quất) sẽ đi vào họat động vào năm 2009, việc mua tàu Aframax của PVTrans là thực sự cấp bách và cần thiết, đảm bảo việc vận chuyển dầu thô cho Nhà máy được liên tục và ổn định.

Tàu chở dầu thô Poseidon M của PVTrans

Thực hiện nhiệm vụ được giao, PVTrans đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư tàu để có thể đưa vào khai thác vào cuối năm 2008 — đầu năm 2009.

Thanh Hải