Bản lĩnh vượt khó của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Được dự báo trước những khó khăn và hệ lụy chồng chất từ giá dầu giảm sâu và kéo dài trong hơn 2 năm qua, việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) gần như chắc chắn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 được Chính phủ giao đã minh chứng những giải pháp và nỗ lực, cố gắng của cán bộ nhân viên ngành dầu khí đã phát huy tác dụng khi đối phó với khủng hoảng do giá dầu tác động vào ngành dầu khí.

Ngành dầu khí Việt Nam không ít lần phải đối phó với việc giá dầu giảm sâu tới dưới 30 USD/thùng. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của PVN. Dự báo và ý thức đầy đủ về trách nhiệm của PVN đối với đất nước khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu NSNN, tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn đã tăng cường đoàn kết, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

 

Những kết quả kinh doanh đáng nổi bật của PVN được thể hiện rõ dệt trong nỗ lực gia tăng trữ lượng dầu khí khi đạt tới 8triệu tấn dầu quy đổi.Trong năm qua cũng có 01 phát hiện dầu khí mới là mỏ Phong Lan Dại - 1X, đưa 01 công trình mới vào khai thác (công trình RC-9 và ký kết được 1 hợp đồng dầu khí mới. Tổng sản lượng khai thác quy dầu trong 9 tháng của PVN đạt tới 21,1 triệu tấn, vượt hơn 10% kế hoạch, tương đương tới 82,3% sản lượng kế hoạch cả năm 2016. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 369,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch đãgóp phần quan trọng vào mức tăng GDP của cả nước.Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 327,4nghìn tỷ đồngvà nộp ngân sách Nhà nước tới 64nghìn tỷ đồng.


Bên cạnh nhiệm vụ chính yếu về thăm dò khai thác dầu khí, các mặt công tác khác của PVN như đầu tư phát triển, chuyển đổi tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và giá trị lao động vẫn triển khai và thu được nhiều thành công. Trong đó, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ.Trong 9 tháng đầu năm, PVNđã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 06/6/2016- vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; lắp đặt thành công cụm máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016, hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 vào ngày 12/8/2016; hạ thủy thành công khối thượng tầng (topside) giàn khai thác khí BK Thiên Ưng vào ngày 12/9/2016.


Mặt khác, các công tác quan trọng để kiện toàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của PVN như chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túctheo đúng đề án được Chính phủ phê duyệt.


Như vậy, có thể khẳng định rằng PVN đã bước đầu thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với giá dầu ở mức thấp kéo dài. Tất nhiên, những tồn tại và vướng mắc ở trong các lĩnh vực như đầu tư, thu hồi vốn, tái cấu trúc… PVN đã giải trình, báo cáo Chính phủ và đang dần được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho PVN cùng các đơn vị vượt qua khó khăn hiện tại và là cơ sở để phát triển bền vững trong những năm tới.


Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm và tình hình thực tế hiện nay, trong những tháng cuốinăm 2016, PVN sẽ tiếp tục thực hiện khai thác khoảng 3,88 triệu tấn dầu thô (với 3,38 triệu tấn trong nước và 0,5 triệu tấn tại các mỏ nước ngoài) và 2,61 tỉ m3 khí. Về các sản phẩm khác như điện sẽ đạt 5,8 tỉ kWh điện thương phẩm, 417 nghìn tấn đạm và 1.469 tấn xăng dầu các loại. Như vậy, riêng chỉ tiêu tài chính của PVN trong năm nay sẽ đạt khoảng 514,5 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 104,2 nghìn tỉ đồng (tương đương 5 tỉ USD).


Để đạt được mức dự kiến thực hiện kế hoạch nêu trên, PVN đang triển khai thực hiện đồng bộ 10 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cho từng lĩnh vực cụ thể. Trước hết, PVN sẽ tiếp tụcđặt mục tiêu trọng điểm vào lựa chọn và triển khai các giếng khoan tìm kiếm thăm dò thẩm lượng có tính khả thi cao để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2016. Tiếp tục thực hiện rà soát, bám sát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016 để có giải pháp ứng phó kịp thời, phấn đấu khai thác dầu trong nước cả năm 2016 vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch được giao.


Đảm bảo cung cấp khí cho các khu công nghiệp, phát điện và một số ngành công nghiệp chế tạo, PVN luôn vận hành ổn định, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí, các nhà máy chế biến khí (Nam Côn Sơn, Dinh Cố) để nâng cao hiệu quả sản lượng khí chế biến. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các nhà tiêu thụ để tiêu thụ tối đa sản lượng khí khai thác. Trong sản xuất điện, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power)cũng đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để huy động tối đa công suất các nhà máy điện, đảm bảo tiến độ các dự án điện.


Lĩnh vực chế biến dầu khí với nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ cũng đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả cao và vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta khi chiếm thị phần lớn về xăng dầu và phân đạm. Các đơn vị trên đã tranh thủ lợi thế từ giá dầu thấp (là nguyên, nhiên liệu chính của các nhà máy) để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trong thời gian qua, các đơn vị đã nhạy bén, kịp thời tối ưu cơ cấu sản phẩm trong từng thời điểm theo biến động ảnh hưởng từ giá dầu và thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Đối với lĩnh vực dịch vụ dầu khí chất lượng cao, PVN đang cùng các đơn vị thành viên đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thăm dò khai thác dầu khí để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao và kế hoạch chung của cả Tập đoàn. Tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước để đảm bảo phát triển bền vững. Tập trungchỉ đạo, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, PVN luôn chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Tập đoàn tại những khu vực nước sâu, xa bờ. Đây là những hoạt động thực tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.


Giá dầu trung bình năm 2016 vào khoảng42,7USD/thùng, bằng 71,2%mức giákế hoạch năm (60USD/thùng), giảm 14,3USD/thùng (giảm 25,0%).


Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2016 của PVN dự kiến đạt 26,6 triệu tấn, vượt gần 1 triệu tấn so với kế hoạchnăm.Sản lượng điện cung cấp hơn 20 tỉ kWh điện thương phẩm, khoảng 1,6 triệu tấn phân đạm và hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại.

 

Theo PetroVietnam