Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 11/4, tại TP HCM, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2014.

 

Đến dự đại hội, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Về phía lãnh đạo PV Trans có ông Phạm Đăng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban tổng Giám đốc.

 

Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại đại hội. Ảnh: PetroTimes

 

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông PV Trans đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án “Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”; phê chuẩn việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị; Phương án tái cơ cấu PV Trans giai đoạn 2012 — 2015; Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Trans…

 

Thay mặt Hội đồng Quản trị PV Trans, ông Phạm Đăng Nam - Chủ tịch HĐQT PV Trans đã báo cáo kết quả hoạt động quản trị của PV Trans trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2013.

 

Đại diện Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh - Tổng Giám đốc PV Trans đã báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

 

Đoàn Chủ tịch. Ảnh: PetroTimes

 

Trong năm 2013 vừa qua PV Trans đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các tất cả chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 5.156,28 tỉ đồng (đạt 125% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 313,77 tỉ đồng (đạt 805% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước 222,89 4 tỉ đồng (đạt 203% kế hoạch).

 

Một số kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của PV Trans trong năm 2014 là: Tiếp tục vận chuyển an toàn, kịp thời toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện tốt công tác vận hành, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả FSO Kamari tại mỏ Đại Hùng, FPSO tại mỏ Chim Sáo và các dự án FSO/FPSO khác khi được Tập đoàn giao. Chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện giám sát quá trình đóng và hoán cải tàu 105.000 tấn thành FSO cho mỏ Đại Hùng. Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả tàu dầu thô 104.000 tấn. Tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc PV Trans đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt. Tái cấu trúc phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ taxi. Phát triển các loại hình dịch vụ có liên quan nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…

 

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: PetroTimes

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã đánh giá cao kết quả ngoạn mục mà PV Trans đã được trong hoạt động SXKD năm 2013 với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể ban lãnh đạo và tất cả cán bộ công nhân viên. Đồng chí yêu cầu PV Trans tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo tối đa các lợi ích cho cổ đông. Trong thời gian tới PV Trans cần nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2014. Bên cạnh đó, PV Trans cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trong ngành Dầu khí, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, thực hiện hiệu quả việc khai thác tàu tại thị trường quốc tế; nâng cao công tác quản trị hiện đại và tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp…

 

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn cũng chia sẻ đến đại hội sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm tạo mọi điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans luôn phát triển ổn định, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh các hoạt động của PV Trans đã và đang có những bước đi chắc chắn, sẽ có những thay đổi tích cực và các quyết định đột phá nhằm mang lại lợi ích cho các cổ đông trong thời gian tới.

 

Theo PetroTimes